Opbygning af udstillingen

 

Jeg viste otte grupper af værker på Ætlinge. De er præsenteret her nedefor.

 

Wayward

Wayward

Den første gruppe er Wayward (Egensindig). Skålene er dragende i formen og den dybe, grønne farve indeni. Samtidig er den hvide kant og de spinkle, sorte linjer med til at holde formen sammen, gøre den elegant og stærk. 
Med disse værker leger jeg med rummet mellem det kontrollerede og ukontrollerede, det kendte og det ukendte. 
Skålene på Ætlinge er nye arbejder, men idéen til serien er udviklet til SOFA New York og Collect i London i foråret 2012.

 

Limfjorden

Limfjorden, 2

Jeg er opvokset ved Limfjorden, tæt på Vesterhavet og serien af vaser kaldet Limfjorden er en reference hertil.

Der er vandet, som er det dragende, det ukendte - men som også sætter en grænse for bevægelse. 
Himlen er stor og befriende - men den er også uopnåelig og kan få en til at føle sige meget lille. 
Mulighederne ligger i rummet ind imellem, i horisonten.

 

Oblique

Pronunciation:/əˈbliːk/


Oblique, sortadjective
1. neither parallel nor at right angles to a specified or implied line; slanting: we sat on the settee oblique to the fireplace
• Geometry (of a line, plane figure, or surface) inclined at other than a right angle.
• Geometry (of an angle) acute or obtuse.
• Geometry (of a cone, cylinder, etc.) with an axis not perpendicular to the plane of its base.
• Anatomy (especially of a muscle) neither parallel nor perpendicular to the long axis of a body or limb: an oblique abdominal muscle
2. not expressed or done in a direct way: he issued an oblique attack on the President
3. Grammar denoting any case other than the nominative or vocative.

4. Udtryk for vaser, der befinder sig i rummet mellem det organiske og geometriske. De er skæve, men stramheden i formen bevares ved hjælp af spinkle linjer.

Kilde: http://oxforddictionaries.com og mig selv

 


UkultiveretUkultiveret

Rodende. Ræbende. Bagtalende. 
Grov. Rå. Grim. 
Uciviliseret. Udannet. Uelegant. 
Rædderlig. Uordentlig. Sjusket. 
Tyk. Tåbelig. Grum. Brovten.
Umoden. Ukyndig. Ufærdig.

Men med en pæn, gul glasur.

 

 

Replika

Replika

Når jeg fascineres af noget, bliver det i min bevidsthed. Det inkorporeres i mig. Pludselig ændrer jeg min gang, så jeg går en lille smule mere tilbagelænet. Umærkeligt ændrer jeg måden, mit hoved ligger på skrå. Det er brudstykker af den verden, jeg omgiver mig med. Brudstykkerne bliver til mig. Jeg er replika.

 

 

Forskel er styrkeForskel er styrke

En gruppe skabt at objekter, der har noget tilfælles. 
Objekterne bliver bundet sammen af ligheder i form, materiale og overflade. 
Disse ligheder får gruppen til at hænge sammen, skaber enhed.
Samtidig er det de små forskelligheder objekterne imellem, der giver gruppen interesse, særpræg og styrke. 
Der gør, at der netop er en gruppe og ikke bare fem af en slags.

 

Den Mørke Armé

 

Den Mørke Armé

Man prøver at lave noget kantet og 
distanceret, noget dystert og skarpslebent.
Men resultatet er i lige så høj grad livskraftigt, harmonisk og blødt.
Modsætningen er nogle gange det mest synlige.

 

 

Bobler

Den Altopslugende Boble

Det er jo dejligt. 
Og man burde jo også. 
Man skal jo også have. 
Man vil jo gerne. 
Det bliver jo så meget bedre hvis.
Til sidst kan man ikke se andet end lykkelige, lukkede bobler.

 

tilbage